Zorgverleners | WIJ Eindhoven
WIJ Eindhoven:

een nieuwe manier van omgaan met elkaar!

WIJeindhoven is het nieuwe sociaal beleid in onze stad.
Het zorgt ervoor dat mensen de controle houden op hun eigen leven. Ook als zij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. 

WIJteams

Die ondersteuning wordt geboden door zogenaamde WIJteams. Deze teams bestaan uit professionele ondersteuners of te wel generalisten. Een generalist werkt in de wijken en treedt op als vaste contactpersoon van een bewoner of gezin die/dat ondersteuning nodig heeft. Samen met die bewoner of dat gezin bepalen ze eerst wat iemand zelf kan doen om zijn situatie te verbeteren (eigen kracht). En of en hoe familie, vrienden of buren daarbij kunnen helpen (samenkracht). Wanneer dan toch ondersteuning nodig is,  zal de generalist deze ondersteuning zoveel mogelijk zelf bieden. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van werk, wonen, zorg, samenleven in buurten en wijken, ontmoeting en ontspanning zijn.

Voordelen

Deze manier van werken en denken heeft grote voordelen: bewezen is namelijk dat als mensen vanuit hun eigen kunnen en met hulp vanuit hun sociale netwerk zoeken naar oplossingen, deze oplossingen duurzamer zijn.

Daarnaast krijgen bewoners snel en dicht bij huis de ondersteuning die zij nodig hebben. Vaak zonder dat ze te maken krijgen met verschillende hulpverleners. En tenslotte worden sociale netwerken in buurten door deze andere manier van omgaan met elkaar hechter.

Meer informatie?

Kijk dan eens op www.wijeindhoven.nl

Nieuws en mededelingen
Nieuws over uw huisartsen en verpleegkundig specialisten
Geplaatst: 6 april 2018
Op woensdag 25 april as zal dr. Hooshiaran afscheid van ons nemen. Hij zet zijn werkzaamheden als huisarts elders voort in verband met mogelijke overname van een praktijk. Op dinsdag 10 april as start dr. Bik bij ons, huisarts. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag 3 mei as komt mw. Van der Plas, verpleegkundig specialist, ons team versterken. Zij is aanwezig op maandag t/m vrijdag.

Lees meer
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Geplaatst: 19 december 2017
Op het voorstel van VGZ zijn de afgelopen dagen gesprekken gevoerd onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat vandaag alsnog een tweejarig akkoord is bereikt tussen DOH en VGZ voor vijf van de zes zorgprogramma’s die door DOH worden uitgevoerd.

Lees meer
Patiëntenfolder Zorgprogramma's
Patiëntenfolder Zorgprogramma's
Geplaatst: 24 oktober 2017
Nieuws | Nieuwe patiëntenfolder 'Aan de slag met een chronische aandoening' Onze zorggroep heeft een nieuwe folder ontwikkeld voor mensen met een chronische aandoening. In deze algemene patiëntenfolder staat uitgelegd wat het inhoudt om in een zorgprogramma terecht te komen. Hoe u omgaat met een chronische aandoening. Wat u zelf kunt doen en wat u mag verwachten van uw huisarts en andere zorgverleners.

Lees meer