Zorgverleners | Logopedie Hartje Eindhoven


Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Logopedie biedt de cliënt preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, het gehoor, slikken en stem.

Verwijzing/DTL
Behandeling vindt plaats na verwijzing van een arts. Op basis van deze verwijzing wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. 
Sinds 1 september 2011 is logopedie ook direct toegankelijk. U kunt dan zonder verwijzing starten. Er wordt een speciale DTL-screening afgenomen om te kijken of u met deze klacht op de juiste plek zit bij de logopedist. Het kan ook voorkomen dat u alsnog eerst naar een arts/specialist zou moeten met uw klacht.

Aanmelding Logopediepraktijk Renske Bondt
Dit kan telefonisch: 06 54 66 89 67 , per email: renske@logopedierenskebondt.nl 
of via het contactformulier op de website: www.logopedierenskebondt.nl

Het spreekuur in Gezondheidscentrum Hartje Eindhoven is op woensdagmiddagen.

Onderzoek
Na een intakegesprek volgt logopedisch onderzoek. Na het onderzoek wordt het behandelplan besproken.

Behandeling
Een behandeling duurt een half uur. De totale duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van en de ernst van het probleem. Ook motivatie, leerbaarheid, concentratie en nevenstoornissen spelen hierbij een rol.

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat wanneer het eigen risico is overschreden. 


Neem gerust contact met mij op wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over logopedie.

Renske Bondt, Logopediste
 


Nieuws en mededelingen
Gezondheidscentrum Zuiderpark is geopend!
Gezondheidscentrum Zuiderpark is geopend!
Geplaatst: 18 mei 2017
Per 8 mei 2017 zijn wij gevestigd in de nieuwe woontorens van Archipel. Openingstijden Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur zijn wij altijd geopend. U kunt ons telefonisch bereiken via: (040) 251 99 50.

Lees meer
Prikpost op donderdagen eerder open!
Prikpost op donderdagen eerder open!
Geplaatst: 18 mei 2017
Vanaf 1 september 2017 is de medewerker van de prikpost (bloedafnamedienst DiAnna) op Gezondheidscentrum Gestel Midden vanaf 07.30 uur aanwezig.

Lees meer
Versterking huisartsenteam
Geplaatst: 28 maart 2017
Per 20 maart jongstleden wordt ons team versterkt door dr. R. Diaz. Mevrouw Diaz werkt op maandagen en donderdagen.

Lees meer