Dienstverlening | Zorgprogramma's / Ketenzorg


In Nederland, net als in andere Westerse landen, hebben we te maken met een toename van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Daarom is het belangrijk dat verschillende zorgaanbieders met betrekking tot deze chronische aandoeningen nauw samenwerken. Dit noemen we ketenzorg.

Bij de ketenzorg rondom diabetes kunt u bijvoorbeeld denken aan het zorgaanbod via de praktijkondersteuner, de diëtiste, de fysiotherapeut, de pedicure en podotherapeut en de huisarts die nauw samenwerken om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door het gezamenlijk aanbieden van zorg, op een plek dicht bij de patiënt, is de zorg gemakkelijker bereikbaar voor chronisch zieken, en vermindert bovendien de druk op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst.

Clematis Gezondheidscentra levert de volgende ketenzorg, te weten:

Ouderenzorg
De zorg aan patiënten boven de 65 jaar heeft bij Gestel Midden extra aandacht. Het aantal ouderen neemt toe. Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Door preventieve screening op kwetsbaarheid sporen we kwetsbare ouderen op en helpen hen bij het inzetten van de benodige zorg, overzicht te krijgen tussen betrokken hulpverleners, medicatie enz. Ook komen we af en toe thuis om te kijken of het daar allemaal nog goed gaat. Zo nodig plannen we samen met de patient, familie of mantelzorger en alle betrokken hulpverleners een overleg (Multi Disciplinair Overleg) om samen te kijken hoe we bestaande problemen aan kunnen pakken. Hierbij heeft de verpleegkundig specialist een coördinerende rol.

Nieuws en mededelingen
Gezondheidscentrum Zuiderpark is geopend!
Gezondheidscentrum Zuiderpark is geopend!
Geplaatst: 18 mei 2017
Per 8 mei 2017 zijn wij gevestigd in de nieuwe woontorens van Archipel. Openingstijden Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur zijn wij altijd geopend. U kunt ons telefonisch bereiken via: (040) 251 99 50.

Lees meer
Prikpost op donderdagen eerder open!
Prikpost op donderdagen eerder open!
Geplaatst: 18 mei 2017
Vanaf 1 september 2017 is de medewerker van de prikpost (bloedafnamedienst DiAnna) op Gezondheidscentrum Gestel Midden vanaf 07.30 uur aanwezig.

Lees meer
Versterking huisartsenteam
Geplaatst: 28 maart 2017
Per 20 maart jongstleden wordt ons team versterkt door dr. R. Diaz. Mevrouw Diaz werkt op maandagen en donderdagen.

Lees meer