Praktijken | De Straatdokter in Eindhoven


De Straatdokter biedt in Eindhoven huisartsenzorg aan daklozen, verslaafden en groepen die om verschillende redenen geen gebruik kunnen of willen maken van de reguliere huisartsenzorg in Nederland. In oktober 2006 is Clematis Gezondheidscentra (toentertijd Huisartsenpraktijk Gestel Midden) gestart met de Straatdokter. De huisarts en verpleegkundig specialist trekken de stad in om moeilijk bereikbare mensen  de huisartsenzorg te geven die ze nodig hebben. Mensen die geen zorgverzekering hebben worden ook geholpen. Wel wordt ernaar gestreefd deze mensen alsnog zo snel mogelijk te verzekeren.

Op diverse plaatsen in de stad houdt De Straatdokter spreekuren. Hierbij werken wij samen met stichting NeosNovadic-KentronDiaconaal Centrum EindhovenLeger des Heils en Vluchtelingen in de Knel.  

Spreekuren Straatdokter

Organisatie: Adres: Spreekuur: Aanvragen via: Telnummer:
Novadic-Kentron Hostel Boschdijk 260-270  woensdagmiddag Hostel (040) 243 55 30
Leger des Heils Visserstraat 11 dinsdagochtend Leger des Heils (040) 246 68 11
Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje Hemelrijken 117 woensdagmiddag  Inloophuis  (040) 246 87 85
Neos Instroomhuis Barrierweg 178 donderdagochtend Neos (040) 235 90 70
Neos Labrehuis Boutenslaan 54 op aanvraag Gezondheidscentrum (040) 251 99 50
Neos Kwartelstraat Kwartelstraat 5 op visitebasis Neos nvt
Neos Ritahuis Hoogstraat 231 op aanvraag Gezondheidscentrum (040) 251 99 50
Vluchtelingen in de knel Hoogstraat 301B op aanvraag Gezondheidscentrum (040) 251 99 50

Financiering


De kosten van de Straatdokter worden voor een deel vergoed door de reguliere zorgverzekeraar voor het verzekerde deel van de doelgroep. De huisartsenpraktijk betaalt een groot deel echter zelf. Het blijft vooralsnog de eerste en enige voorziening in Nederland voor dak- en thuislozen waar het initiatief bij een particuliere organisatie ligt. Ook het financiële risico ligt bij de huisartsenpraktijk. De zorgverzekeraars dragen geen risico en geven een geringe bijdrage en er is geen subsidie vanuit de gemeente Eindhoven.

Gezondheidscentrum Gestel Midden met de Straatdokter in de media:
--> Straatdokter houdt spreekuur voor daklozen in Eindhoven, Eindhovens Dagblad 14 januari 2017. 

Nieuws en mededelingen
Spoedlijn
Geplaatst: 16 oktober 2018
De spoedlijn 040 - 252 02 20 is komen te vervallen. Heeft u een spoedgeval (= levensbedreigende situatie), dan kunt u het algemene nummer bellen: 040 - 251 99 50 en kiezen voor de optie spoed.

Lees meer
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Geplaatst: 17 september 2018
We hebben als zorggroep weer aan kunnen tonen dat we aan de randvoorwaarden voor de organisatie van verantwoorde ketenzorg voldoen.

Lees meer
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Geplaatst: 19 december 2017
Op het voorstel van VGZ zijn de afgelopen dagen gesprekken gevoerd onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat vandaag alsnog een tweejarig akkoord is bereikt tussen DOH en VGZ voor vijf van de zes zorgprogramma’s die door DOH worden uitgevoerd.

Lees meer